Nieuws

Starterslening aanvragen? Wees er snel bij

Wie nog een woning wil kopen met een starterslening moet er snel bij zijn. Het potje dat de overheid voor startersleningen beschikbaar stelde, is waarschijnlijk eind dit jaar al leeg. Dat blijkt uit cijfers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), het instituut dat de leningen verstrekt. Het feit dat de bodem van de pot in zicht komt, is een nieuw signaal dat de huizenmarkt aantrekt. Dat zou voor de overheid een reden kunnen zijn om het potje niet opnieuw te vullen. De financiële steun in de rug voor starters was bedoeld om de woningmarkt op gang te helpen. Wat is de starterslening en hoe vraag je hem aan?

Als het maximale bedrag dat je kunt lenen voor een eerste huis net te laag is om het te kunnen kopen, kun je het verschil overbruggen met een starterslening. De voorwaarden van die aanvullende lening zijn bovendien zeer gunstig. Zo hoef je de eerste drie jaar geen rente over de lening te betalen. Daarna wel, tenzij je daar volgens de draagkrachtmeting van het SVN nog niet toe in staat bent. De looptijd van de lening is net als bij gewone hypotheken 30 jaar en de rente is gewoon fiscaal aftrekbaar. De starterslening kun je te allen tijde boetevrij aflossen.

Rekenvoorbeeld
De starterslening mag maximaal 20 procent van het totale aankoopbedrag van de woning bedragen (koopsom woning + kosten koper). Als het totale aankoopbedrag 140.000 euro bedraagt, kun je daarvan maximaal 28.000 met een starterslening financieren.

Hoe belangrijk de starterslening is voor de huizenmarkt, blijkt uit de enquête die het SVN hield onder ruim 1.500 starters die succesvol een extra lening sloten. Ruim 70 procent van hen gebruikt de financiering om eerder een huis te kopen dan ze eigenlijk planden. Zonder de aanvullende lening zouden ze helemaal geen huis gekocht hebben, of zouden ze de aankoop van de woning nog één of twee jaar uitstellen.

‘Ruim de helft van de gemeenten stopt’
Momenteel worden er wekelijks 150 tot 200 startersleningen toegekend. Als het aantal aanvragen in de komende maanden gelijk blijft, betekent dat het huidige potje voor het einde van het jaar leeg is.
Gemiddelde Starterslening -03

De pot wordt voor de helft gevuld met geld van het rijk en voor de andere helft met geld van de gemeenten. Als het rijk geen geld meer stopt in de startersleningen, dan hangt het van de afzonderlijke gemeenten af of ze door willen gaan met het financieel ondersteunen van starters. Het SVN schat dat slechts 30 tot 50 procent van de huidige gemeenten die de lening aanbieden daartoe bereid zijn.

Nu is de starterslening nog in 300 van de 403 Nederlandse gemeenten beschikbaar. Als je in zo’n gemeente een huis wil kopen en daarbij gebruik wil maken van de starterslening, dan is het verstandig om dat in ieder geval dit jaar nog in gang te zetten. Gerard Tool en Mark Boetje kunnen je van de juiste adviezen voorzien.

Bron: WegWijs.nl

October 27, 2014 0 Comments

Online hypotheekadvies werkt niet

Gerard Tool en Mark Boetje Financieel advies

Een hypotheek is bij uitstek een adviesproduct. Persoonlijke begeleiding is belangrijk in het adviestraject. Toch wordt er steeds vaker advies verstrekt via de telefoon of via het internet.

Online hypotheekadvies is in veel opzichten te vergelijken met een adviseur die persoonlijk langs komt. De adviseur en de klant zien elkaar bij online advies en dat lijkt een goede vervanging te zijn van een adviseur thuis aan de keukentafel. Toch zijn er grote verschillen. Online is het lastiger uitleggen omdat de klant moeilijker bij de hand kan worden genomen om de materie goed toe te lichten. Een goed en degelijk advies vindt plaats door persoonlijk contact zonder de toepassing van het internet.

Telefonisch advies werkt op meerdere fronten niet

Telefonisch kan er geen advies worden verstrekt over hypotheken. Uitsluitend als de klant goed in de materie zit zou het effectief kunnen zijn. In een telefoongesprek kun je iets wat zo complex is als een hypotheek moeilijk toelichten. De adviseur kan namelijk niets laten zien. De stukken ter ondersteuning van het advies kunnen de klant gestuurd of gemaild worden, maar op deze manier is het niet mogelijk of informatie over te dragen. Er zal verwarring ontstaan en uiteindelijk zal klant genoegen nemen met een antwoord, maar helemaal begrijpen zal klant de toelichting vaak niet.

Voordelen van adviseren via een online verbinding met beelden
Door oogcontact tussen de adviseur en de klant is het toelichten van een verhaal eenvoudiger. De informatie zal eenvoudiger over te brengen zijn. De ontvanger kan eenvoudiger vragen stellen en de vragen kunnen beter beargumenteerd worden als er ook oogcontact is tussen de adviseur en de klant.

Hiaten in het online adviseren
Om een degelijk online advies te kunnen geven, zou de klant de beschikking moeten hebben over meerdere schermen. Voor het online advies wordt er nu al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting te geven via het computerscherm, maar het is nog behelpen. Zodra het mogelijk is om ook een tweede en misschien wel een derde scherm in te schakelen is een volledig online advies mogelijk.

Online advies is goedkoper
Steeds meer partijen proberen het om via het internet te adviseren. Voor jou als klant proberen ze het ook aantrekkelijk te maken door de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij online advies hoeft er niemand naar jou toe en dat geeft een aanzienlijke besparing. Toch moet de omvang van de advieskosten niet het verschil maken. Je staat op het punt om een financiële verplichting aan te gaan met een looptijd van tientallen jaren. Het is van groot belang dat je een hypotheek krijgt die het beste bij jou past. Je kunt beter nu een paar honderd euro meer betalen, als het advies maar volledig wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Vervolgtraject kan telefonisch of online
Na de advisering zorgt de adviseur voor de verdere afwikkeling van de aanvraag. Het huis moet getaxeerd worden en de notaris moet de nodige stukken ontvangen om de aankoop van het huis definitief te maken en om de hypotheek te vestigen op het huis. Tijdens dit traject zal er nog vaker contact zijn tussen de adviseur en de klant. Dit kan uiteraard eenvoudig via de telefoon en eventueel online, maar het adviseren blijft maatwerk.

Kijk ook eens hoe wij U kunnen begeleiden in dit proces.

Voor ons advies op maat kunt U ons te allen tijde bellen of e-mailen.

Gerard Tool en Mark Boetje Financieel advies

October 13, 2014 0 Comments

Vertrouwen van huizenkopers blijft toenemen

Het vertrouwen van huizenkopers blijft toenemen. Dit blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator die in september steeg naar 100 punten. Dit is de hoogste waarde sinds de invoering van de stemmingsgraadmeter in 2004.

De recordwaarde van de Eigen Huis Marktindicator betekent dat het negatieve sentiment onder huizenkopers is verdwenen. Bij 100 punten is het consumentenvertrouwen neutraal. Ter vergelijking: bij de introductie van de Eigen Huis Marktindicator tien jaar geleden, ruim voor de crisis, gaf deze 92 punten aan.

Het toegenomen consumentenvertrouwen in de woningmarkt is te verklaren door de lage hypotheekrente in combinatie met de fors gedaalde huizenprijzen. Ook het ruime koopaanbod draagt hieraan bij. Ten slotte zorgt het kabinet voor relatieve rust onder huiseigenaren. De regering zegt geen nieuwe maatregelen in petto te hebben die de betaalbaarheid van een eigen woning verder aantasten. Wel wordt het positieve sentiment getemperd door de blijvende onzekerheid over de eigen financiële situatie. Ook economische ontwikkelingen kunnen het vertrouwen nog schaden.

BRON: Vereniging eigen huis

October 12, 2014 0 Comments