Nieuws

Naheffing door wijziging Belastingregels 2014

Wie binnenkort aan de slag gaat met de belastingaangifte, kan zich alvast voorbereiden op een naheffing. Voor zo’n vijf miljoen Nederlanders valt de Belastingaanslag dit jaar tegen. Met name de midden- en hogere inkomens hebben in 2014 teveel teruggekregen of te weinig afgedragen, waardoor nu een naheffing volgt. Wegens verouderde systemen bij de Belastingdienst zijn belastingwijzigingen niet op tijd doorgevoerd, waardoor we nu op de blaren zitten. Wat speelt er en om wat voor bedrag gaat het? 

Eerst een zijstap: De aangifteperiode is dit jaar anders dan we gewend zijn. Voorheen kon je van 1 januari tot 1 april aangifte doen. Dit jaar kun je vanaf zondag 1 maart aan de slag: dan zijn het aangifteformulier en bijbehorend online programma beschikbaar. Vervolgens dien je de aangifte vóór vrijdag 1 mei ingediend te hebben. 

Wat is er aan de hand?
In het herfstakkoord van 2013 besloot de regering per 1 januari 2014 enkele belastingregels te wijzigen. Het gaat om de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, die sinds 1 januari 2014 beiden inkomensafhankelijk zijn.

Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van nivellering: gericht op het gelijker maken van de samenleving. In de praktijk betekent dit dat de hogere inkomens meer belasting betalen, en de lagere inkomens minder.

Waarom volgt er nu een naheffing?
De gewijzigde belastingregels zijn afkomstig uit het herfstakkoord van 2013. Hoewel de regels al per 1 januari 2014 in zijn gegaan, is het voor de Belastingdienst niet mogelijk gebleken om de regels ook al zo snel te verwerken. Dit heeft tot gevolg dat je afgelopen jaar vermoedelijk:

  • te weinig belasting hebt betaalt (er is te weinig belasting ingehouden op je loonstrook)
  • of je hebt juist teveel teruggekregen via de voorlopige teruggaaf (je hebt teveel korting ontvangen)

Per saldo komt het erop neer dat  de Belastingdienst nog wat van je tegoed heeft, en dus volgt er een naheffing.

Om wat voor bedrag gaat het?
Omdat de kortingen inkomensafhankelijk zijn geworden, is de naheffing ook inkomensafhankelijk. Staatssecretaris Wiebes (Financieën, VVD) heeft aangegeven dat de gewijzigde belastingregels voor de laagste inkomens (tot € 20.000 per jaar) geen gevolgen hebben. Vervolgens loopt de naheffing voor de lagere, midden- en hogere inkomens op van een paar tientjes tot ‘in een enkel geval’ ongeveer 700 euro. Gemiddeld zal het om zo’n 150 euro gaan.

Controleer online hoe het voor jou zit
De naheffing zal bij sommigen al verwerkt zijn in de voorlopige aanslag die je eind 2014 of begin 2015 ontvangen hebt. Het is ook mogelijk dat de naheffing pas verwerkt is in de defenitieve aanslag die je deze zomer ontvangt. Doe je online aangifte, dan zie je overigens direct of er sprake is van een naheffing, en hoe hoog deze is.

Hoewel je dit jaar tot eind april aangifte kunt doen, is het verstandig dit al voor 1 april te doen: de kans is dan groot dat je op tijd je definitieve aanslag ontvangt, en geen heffingsrente betaalt.

BRON: Wegwijs
February 28, 2015 0 Comments

Hypotheken: voor banken een melkkoe of niet?

Hypotheken een melkkoe? Gerard Tool en Mark Boetje Financieel advies in Limmen en Amsterdam

Hypotheken: voor banken een melkkoe of niet? – De Rabobank waarschuwde maandag in een interview met het Financieele Dagblad voor een hogere hypotheekrente als gevolg van de steeds strengere regels voor banken. De overheid wil invoeren dat banken grotere kapitaalbuffers gaan aanhouden om reddingsacties te voorkomen. Dat betekent dat ze meer geld achter de hand moeten houden als ze leningen, waaronder hypotheken, verstrekken. Volgens de Rabobank zou daardoor de rente op termijn wel eens met 0,5 tot 1% omhoog kunnen gaan. Wij verwachten dat dit wel mee zal vallen. Wel denken we dat de hypotheekmarkt er de komende jaren anders uitgaat zien.

Hypotheekmarkt nu en in de toekomst

Op dit moment heeft de Rabo bank ruim € 200 miljard aan hypotheken uitstaan. Het komt er op neer dat ongeveer 1 op de 3 hypotheken van deze bank is. Samen met de andere grote banken verstrekken zij de grote meerderheid van alle hypotheken. Pensioenfondsen en verzekeraars die zelf hypotheken aanbieden zijn echter in opkomst en de komende jaren zal hun aandeel waarschijnlijk groeien ten koste van de banken. Het grote voordeel van pensioenfondsen en verzekeraars is dat zij een lange termijn visie hebben. Zij moeten voor hun deelnemers en klanten beleggen voor tientallen jaren. Het geld dat zij ontvangen, willen zij ook graag voor een langere tijd uitlenen. En in de vorm van hypotheken kan dat prima. De afgelopen jaren zien we dan ook steeds meer interesse vanuit deze partijen om hypotheken te verstrekken. Ook buitenlandse partijen hebben de markt (opnieuw) betreden of tonen interesse om dit te gaan doen. Deze bestaande en nieuwe spelers gaan hopelijk zorgen voor meer druk op de hoge winstmarges die nu voor hypotheken gelden.

Winstmarges onderzoeken

De Rabobank vindt de de winstmarges op dit moment helemaal niet zo hoog. Maar volgens een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in opdracht van Vereniging Eigen Huis zijn de extra winstmarges in 2014 bijna verdubbeld. Huizenkopers zagen de hypotheekrente het afgelopen jaar hard dalen maar de banken zagen de financieringskosten van deze hypotheken nog harder dalen. Banken zijn het uiteraard niet eens met de berekening van de UvA. In het kader van transparantie zou de Rabobank aan kunnen geven hoeveel netto winst ze in 2014 behaald hebben op hypotheken. Dan kunnen belanghebbenden, zoals mensen met een hypotheek, de politiek en toezichthouders zelf een oordeel vormen of er wel of niet sprake is van hoge winstmarges. Maar tot op heden heeft geen enkele bank gebruik gemaakt van de uitnodiging van de UvA om gegevens met elkaar te vergelijken.

Politiek en ACM aan zet

De resultaten van het onderzoek van de UvA zouden aanleiding voor de politiek en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten zijn om nogmaals onderzoek te doen naar de relatief hoge hypotheekrentes in Nederland. Alleen het uitvoeren van een onderzoek van ACM lijkt altot lagere hypotheekrentes te leiden. Dat gebeurde in ieder geval bij een soortgelijk onderzoek van de ACM een paar jaar geleden. Duidelijk is wel dat de banken in de afgelopen jaren een stuk gezonder zijn geworden en daar hebben de hypotheekbetalers een zeer belangrijke bijdrage aangeleverd. Kiest de politiek er voor om zo veel mogelijk geld te verdienen met het naar de markt brengen van staatsbank(-en)? Of proberen ze de extra overwinsten in te perken zodat gewone burgers een eerlijke rente betalen?

Hypotheekrente komende twee jaar niet omhoog

In ieder geval verwachten wij dat de hypotheekrente voorlopig blijft dalenen wij achten de kans klein dat de komende twee jaar de hypotheekrente gaat stijgen. De Europese Centrale Bank (ECB) pompt de komende twee jaar elke maand ongeveer € 60 miljard in de economie, wat zal leiden tot lagere rentes. Pas als de economie echt gaat groeien en er weer sprake is van gezonde inflatie, kan de hypotheekrente weer gaan stijgen.

February 5, 2015 0 Comments