Nieuws

Schaarste woningmarkt verspreidt zich over Nederland

De alarmerende koppen vliegen ons om de oren, ‘Straks is er geen enkel huis meer te koop’ (Telegraaf), en: ‘Woningaanbod droogt op in heel Nederland’ (FD). Wat is er precies aan de hand en wat is eraan te doen?

schaarste huizenmarkt

Schaarse en Krappe woningmarkt

Voor het eerst sinds 2012 is er officieel sprake van een krappe woningmarkt, zo meldt de Nederlandse Makelaarsvereniging (NVM). Halverwege het derde kwartaal stonden er namelijk 37% minder huizen te koop dan het jaar ervoor. Waar de oververhitting vooral plaats heeft in de steden, waar bijvoorbeeld bijna geen ‘goedkope’ huizen (tot €200.000) worden verkocht, trekt het nu steeds verder het land in.

Waterbedeffect

Zo ontstaat het zogenaamde waterbedeffect. Starters trekken naar de regio, waardoor huizen in de omgeving van de grote steden, bijvoorbeeld Haarlem, Bussum en Zeist ook duurder worden en ook daar de krapte toeneemt. Landelijk biedt al zo’n 25% van de kopers boven de vraagprijs, en in Amsterdam zelfs bijna 80%. Inmiddels worden er jaarlijks zo’n 170.000 woningen te koop gezet, terwijl dit aantal bij het vorige ‘kookpunt’ op de huizenmarkt, tien jaar geleden, veel hoger lag, met 190.000 te koop staande woningen.

Regie bij het Rijk

Ger Jaarsma, voorzitter van het NVM, vindt dat het Rijk nu de regie moet nemen. De verantwoordelijkheid ligt ook bij gemeenten zelf: zij moeten sneller bouwvergunningen afgeven. Dit kan worden gestimuleerd door prestatieafspraken tussen het Rijk en de gemeente. Ook moet de infrastructuur worden verbeterd en moeten de ruim 400.000 werkelozen worden omgeschoold tot timmerman, loodgieter en al wat nodig is in de bouw.

Visie

Bovenal is het tijd voor een woningvisie, waar de komende kabinetten zich aan committeren. Elk kabinet verandert nu juist weer de spelregels op de woningmarkt, er mist een ‘eindbeeld’, een goed onderbouwde visie, zo meent Jaarsma. Werk aan de winkel – of beter: de huizenmarkt – dus, voor Rutte III en hun opvolgers.

BRON: hypotheekrente.nl

AUTHEUR: Francis Boer

October 18, 2017 0 Comments

Nederlanders minste moeite met betalen hypotheek

Het Economisch Bureau van de ING heeft in Europa een vergelijkend onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat huizenbezitters in geen land zo weinig problemen hebben met het betalen van de hypotheek, als in Nederland. Om wat voor percentages spreken we hier dan?

Hypotheek betalen

1 op de 25

In ons land heeft slechts 4% van de huiseigenaren moeite met het betalen van de hypotheek. Gemiddeld genomen heeft in Europa bijna 20% moeite met het opbrengen van de maandelijkse lasten. In buurlanden ligt dit percentage iets lager, maar toch nog een stuk hoger dan in Nederland: in België gaat het om 1 op de 6 huizenbezitters, en in Duitsland om 1 op de 9.

Waarom is dit percentage in Nederland zo laag?

De ING kan voorgaande cijfers goed verklaren. In Nederland gelden namelijk relatief strenge inkomensnormen. Op basis van het bruto-inkomen wordt bepaald hoe hoog de hypotheek mag zijn. Hierdoor blijven de risico’s voor huizenkopers beperkt. De 4% die wel in de problemen komt, heeft vaak te maken met het verlies van een baan of een echtscheiding.

Stijgende huizenprijzen

Het Economisch Bureau deed verder nog onderzoek naar de verwachtingen m.b.t. tot de woningmarkt. Driekwart van de Nederlandse huizenkopers gaat ervan uit dat de huizenprijzen dit jaar en komend jaar nog verder zullen stijgen. Zo’n 10% denkt zelfs dat de woningprijzen nooit meer zullen dalen. In buurlanden is die groep veel groter (en minder realistisch). In België denkt bijvoorbeeld 40% van de huizenbezitters dat hun woning nooit meer in waarde zal dalen.

BRON: Hypotheekrente.nl

AUTHEUR: Francis Boer

October 2, 2017 0 Comments