Nieuws

Hogere WOZ kan geld opleveren

Aan een sterk gestegen WOZ-waarde van de eigen woning zitten niet alleen maar negatieve kanten. Zij kan er namelijk toe leiden dat een huiseigenaar minder hypotheekrente hoeft te betalen. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) kan een huiseigenaar met een hypotheek van 250.000 euro en een fiscale aftrek van 42 procent zich tot 580 euro netto per jaar besparen.
Het huis moet dan wel zijn gefinancierd met een zogenoemde top-hypotheek. Dat is een hypotheek die hoger is dan 75 procent van de executiewaarde van de woning. Mensen met een dergelijke hypotheek betalen vaak honderden euro’s extra rente in de vorm van een risico-opslag. Omdat de waarde van woningen landelijk sterk is gestegen, kan deze opslag komen te vervallen, liet de vereniging vrijdag weten.

De WOZ-waarde is bepalend voor de berekening van het eigenwoningforfait, het bedrag dat huizenbezitters bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. Ook is het bepalend bij de vaststelling van de OZB. De gemeenten versturen op dit moment de WOZ-beschikkingen naar de woningeigenaren. Daarin is sprake van zeer forse stijgingen. Die zijn een gevolg van de aanzienlijke waardevermeerdering van huizen. Volgens de Vereniging Eigen Huis gaat de WOZ-waarde met gemiddeld 50 procent omhoog.

Eigen Huis adviseert huizenbezitters de WOZ-waarde goed te controleren. “De waarde die vermeld staat, moet kloppen met de vrije markt.” Een te hoog getaxeerd huis levert hogere belastingaanslagen op. Het effect van de forse waardestijging kan in verscheidene gemeenten extra ingrijpend zijn. Iedere gemeente bepaalt immers zelf haar OZB-tarief.

Huiseigenaren kunnen zelf de door de gemeente opgegeven waarde controleren via de website van Eigen Huis. Volgens de vereniging hebben al meer dan 60.000 mensen hun nieuwe WOZ-waarde op deze manier getoetst. Als de woning aantoonbaar hoger is getaxeerd dan vergelijkbare huizen in hetzelfde gebied, kan dit worden gebruikt als argument bij een bezwaarschrift aan de gemeente.

BRON: ANP

April 3, 2018 0 Comments

Veel huizenbezitters laten geld liggen door niet over te sluiten

Veel huizenbezitters laten geld liggen door niet over te sluiten

Zo’n 60 procent van de huizenbezitters ondertekent direct de brief van hun hypotheekverstrekker na het aflopen van de rentevaste periode, zonder te checken of ze elders goedkoper uit zijn. Daardoor lopen ze behoorlijk wat geld mis. “Terwijl het aflopen van de rentevaste periode juist een mooi moment is om boetevrij over te sluiten”, licht Thomas de Leeuw van Ikbenfrits.nl toe. Hij geeft zijn kijk op de oversluitmarkt.

Als je uitgaat van een gemiddelde rentevaste periode van zeven jaar, valt er bij iedere huizenbezitter om de zeven jaar een brief op de deurmat om de hypotheek te verlengen. Slechts zo’n veertig procent van de huizenbezitters kijkt bij het aflopen van de rentevaste periode om zich heen naar voordeliger opties. “Terwijl, de kans dat je van de 30 à 35 hypotheekverstrekkers precies de goedkoopste hebt getroffen is heel klein.

De meeste huizenbezitters hebben een hypotheek via ABN Amro, Rabobank of ING, die op dit moment niet het voordeligst zijn. Mede vanwege de komst van regiepartijen die een lage rente en goede voorwaarden kunnen bieden zijn er voordeliger opties,” verklaart De Leeuw.

Oversluitkosten snel terugverdiend
De belangrijkste reden om de brief direct te ondertekenen is dat het gewoon de makkelijkste optie is. Een overstap naar een andere hypotheekverstrekker betekent dat je allerlei documenten opnieuw moet verzamelen en kosten voor een notaris, hypotheekadvies en een nieuwe taxatie moet maken. Die kosten bedragen al gauw rond de 2.500 euro (wel aftrekbaar van de belastingen). Een grove berekening leert echter dat het een investering is die zich vrij gemakkelijk terugverdient. “Uit ons laatste onderzoek komt dat huizenbezitters bij oversluiten in de meeste gevallen kiezen voor een rentevaste periode van tien jaar. Per jaar besparen ze daarmee gemiddeld 1.300 euro. Voor de volle tien jaar zo’n 13.000 euro.”

Een grove berekening laat zien wat heel Nederland laat liggen. Er zijn zo’n vier miljoen hypotheken. Een zevende daarvan, bijna 600.000 huizenbezitters, staan ieder jaar voor het besluit om over te stappen. Als 60 procent dat niet doet lopen zij per jaar 360.000 x 1.000 euro mis, ofwel zo’n 360 miljoen euro.

Brede en smalle zin
De Leeuw maakt onderscheid tussen oversluiten in brede en in smalle zin. In brede zin kun je op ieder moment overstappen, alleen dan betaal je een boete. In smalle zin stap je over als de rentevaste periode afloopt. De Leeuw: “De voornaamste reden bij overstappen in smalle zin is een combinatie van een lagere rente en gunstiger voorwaarden. Stel je wilt de rente twintig jaar vastzetten, maar over vijf jaar verhuizen. Dan is het handig om te kiezen voor een hypotheekverstrekker die een verhuisregeling biedt. En mocht je over enige jaren een erfenis verwachten, dan is het aan te raden om een geldverstrekker te kiezen waar je boetevrij kunt aflossen. Bij oversluiten in brede zin is er vaak nog een extra reden: de behoefte aan meer zekerheid: over drie jaar loopt de rente af. Nu kun je tegen een historisch laag rentetarief en een lange rentevaste periode 20 jaar zekerheid kopen.”

Bekijk je klantendossiers
De Leeuw raadt hypotheekadviseurs aan om zeker als de renteherziening in aantocht is contact te zoeken met de klant en opnieuw te kijken welk aanbod het voordeligst is. “Wanneer er geen sprake is van een boete, is het bijna altijd voordeliger om over te sluiten. Als er wel sprake is van een boete, dan is het afhankelijk van de hoogte ervan of oversluiten zin heeft. Dat ligt wat ingewikkelder. Neem dus sowieso bij het einde van de rentevaste periode contact op met de klant, maar een periodieke doorlichting van de klantendossiers kan uiteraard ook geen kwaad.”

Hoe helpt Ikbenfrits.nl haar klanten bij het oversluiten? “Wij doen een kostenbatenanalyse: weegt het voordeel dat je behaalt doordat je minder rente betaalt op tegen de oversluitkosten en de eventuele boete? Als er een besparing is, kijken we verder naar de voorwaarden. Als er geen besparing is, vragen we de klant of er andere redenen zijn om te willen oversluiten, bijvoorbeeld als de klant meer zekerheid wil in de rentevaste periode. Ook dan kunnen we ze helpen.”

Onzekere periode voor de rentestand 
Qua rentes is het op dit moment wel een onzekere periode, vindt De Leeuw. Enerzijds hinten Centrale Banken naar renteverhogingen, anderzijds is er zoveel concurrentie tussen de hypotheekverstrekkers dat de rente eerder omlaag gaat dan omhoog. “Als de rente gaat stijgen, gebeuren er twee dingen: aan de ene kant kun je dan minder besparen op je maandlasten. Aan de andere kant wordt de boeterente dan lager. Het gaat om het verschil tussen de hypotheekverstrekkers: is de goedkoopste veel goedkoper dan waar je nu zit, dan is de overstap altijd interessant.”

November 22, 2017 0 Comments

Schaarste woningmarkt verspreidt zich over Nederland

De alarmerende koppen vliegen ons om de oren, ‘Straks is er geen enkel huis meer te koop’ (Telegraaf), en: ‘Woningaanbod droogt op in heel Nederland’ (FD). Wat is er precies aan de hand en wat is eraan te doen?

schaarste huizenmarkt

Schaarse en Krappe woningmarkt

Voor het eerst sinds 2012 is er officieel sprake van een krappe woningmarkt, zo meldt de Nederlandse Makelaarsvereniging (NVM). Halverwege het derde kwartaal stonden er namelijk 37% minder huizen te koop dan het jaar ervoor. Waar de oververhitting vooral plaats heeft in de steden, waar bijvoorbeeld bijna geen ‘goedkope’ huizen (tot €200.000) worden verkocht, trekt het nu steeds verder het land in.

Waterbedeffect

Zo ontstaat het zogenaamde waterbedeffect. Starters trekken naar de regio, waardoor huizen in de omgeving van de grote steden, bijvoorbeeld Haarlem, Bussum en Zeist ook duurder worden en ook daar de krapte toeneemt. Landelijk biedt al zo’n 25% van de kopers boven de vraagprijs, en in Amsterdam zelfs bijna 80%. Inmiddels worden er jaarlijks zo’n 170.000 woningen te koop gezet, terwijl dit aantal bij het vorige ‘kookpunt’ op de huizenmarkt, tien jaar geleden, veel hoger lag, met 190.000 te koop staande woningen.

Regie bij het Rijk

Ger Jaarsma, voorzitter van het NVM, vindt dat het Rijk nu de regie moet nemen. De verantwoordelijkheid ligt ook bij gemeenten zelf: zij moeten sneller bouwvergunningen afgeven. Dit kan worden gestimuleerd door prestatieafspraken tussen het Rijk en de gemeente. Ook moet de infrastructuur worden verbeterd en moeten de ruim 400.000 werkelozen worden omgeschoold tot timmerman, loodgieter en al wat nodig is in de bouw.

Visie

Bovenal is het tijd voor een woningvisie, waar de komende kabinetten zich aan committeren. Elk kabinet verandert nu juist weer de spelregels op de woningmarkt, er mist een ‘eindbeeld’, een goed onderbouwde visie, zo meent Jaarsma. Werk aan de winkel – of beter: de huizenmarkt – dus, voor Rutte III en hun opvolgers.

BRON: hypotheekrente.nl

AUTHEUR: Francis Boer

October 18, 2017 0 Comments