De centrale bank heeft zich een inflatie van bijna 2% tot doel gesteld. Deze stijging van het prijsniveau is in februari voor het eerst is 5 jaar gehaald. Dit is echter met name toe te schrijven aan de hogere olieprijs. Het herstel van de economie moet structureler zijn voordat de ECB het lage-rente-beleid aanpast.

Eind 2016 heeft de ECB het opkoopprogramma verlengd tot en met december 2017. Het ruime monetaire beleid zal dus ook in 2017 de hypotheekrente drukken, maar is iets minder ruim geworden. Vanaf april koopt de centrale bank maandelijks 60 miljard aan obligaties op in plaats van 80 miljard.

Een scherpe rentedaling zoals we in 2016 gezien hebben, wordt daarom in 2017 niet verwacht. De bodem van de hypotheekrente komt daarmee in zicht.

Gaat de hypotheekrente in 2017 stijgen?

De vraag is uiteindelijk niet ‘of de hypotheekrente weer gaat stijgen’, maar wanneer. Daarvoor kijken we, naast het beleid van de ECB, ook naar de financiële markten. Daar zien we dat de risicomijdende stemming omslaat en dat de marktrentes voor het eerst sinds jaren stijgen.

Beleggers beginnen weer voorzichtig vertrouwen te krijgen in economische groei. Niet alleen in de eurozone stijgt de inflatie, ook in de Verenigde Staten draait de economie goed. De vooruitzichten zijn zelfs zo goed dat de Amerikaanse koepel van centrale banken de beleidsrente heeft vehoogd. De FED verwacht in 2017 nog 2 verhogingen door te voeren.

Dit zien we op dit moment terug in de stijgende kapitaalmarktrente. Deze graadmeter voor de lange hypotheekrente, bijvoorbeeld 20 jaar vast wordt sterk beïnvloed door de internationale handel. Sinds november vorig jaar lopen marktrentes op. Dit zorgde in eerste instantie voor hevige stijging van de hypotheekrente. Inmiddels lijkt een rentestijging ingecalculeerd en lopen de tarieven geleidelijk op.

Of deze stijgende trend doorzet zal ervan afhangen of de wereldwijde economische groei doorzet. Een definitieve stijging van de hypotheekrente in 2017 is mogelijk, maar nog geen zekerheid.

Hypotheekrente verwachting lange termijn

Voor deze renteverwachting voor de lange termijn geldt: hoe verder de prognose in de toekomst ligt, hoe meer onzeker de voorspelling is.

Prognose voor de komende jaren

Voor de hypotheekrente verwachting voor de komende jaren houden we rekening met de volgende ontwikkelingen:

  • Hypotheekrente verwachting 2018: het opkoopprogramma van de ECB stopt aan het einde van dit jaar. Afhankelijk van de economische groei kan de centrale bank besluiten om de crisismaatregelen te verlengen of in 2018 nieuwe maatregelen te nemen.
  • Hypotheekrente verwachting 2019 en 2020: het tempo waarin de economie de komende jaren groeit, is nog erg onzeker. Daarnaast kunnen onvoorziene gebeurtenissen voor een nieuwe crisis zorgen. Het is daarom niet mogelijk om voor 2019 en verder een renteverwachting te geven.

Prognoses van Rabobank en ABN AMRO

Rabobank houdt rekening met een relatief lage hypotheekrente voor de komende jaren. In het kwartaalbericht voor de woningmarkt, geeft de bank aan ‘geen verdere daling te verwachten’. ABN AMRO verwacht dat de hypotheekrente vanaf nu langzaam oploopt. De bank noemt dit als reden waarom zij verwachten dat in 2018 de woningmarkt iets terugloopt.

Bron: hypotheek-rentetarieven.nl