Als de hypotheekrente geleidelijk weer gaat stijgen richting 5 of 6% komen huizenbezitters niet in de problemen. Dit stelt Rabobank tegenover het Financiële Dagblad naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van een rentestijging over tien jaar naar 5,75%. De stellingname van Rabo is opvallend aangezien De Nederlandsche Bank al enige tijd waarschuwt voor de gevolgen van een rentestijging.

Op basis van het onderzoek stelt de bank dat de leennormen zo streng zijn dat huishoudens de extra kosten van gemiddeld € 140 bruto per maand kunnen dragen. Als ook rekening wordt gehouden met een geleidelijke loonstijging verwonen huizenbezitters over tien jaar nog altijd gemiddeld minder dan een vijfde van hun inkomen volgens Rabo.

De bank wijst erop dat starters nu weliswaar op een zeer lage rente instappen maar tegelijkertijd ook vrijwel allemaal kiezen voor een annuïtaire hypotheek, waardoor ze binnen tien jaar ongeveer een kwart van de lening hebben afgelost. Wel zorgt de eventuele verdubbeling van de huidige hypotheekrente ervoor dat de huizenprijzen vanaf 2020 ook onder druk komen te staan.

BRON: Amweb.nl