‘Aflossingsvrije hypotheek is geen giftig product’

Brounen, werkzaam aan Tilburg University, pleitte er onlangs voor dat senioren overwaarde uit hun huis mogen lenen met een zogenaamde omkeerhypotheek. Het zou het paard achter de wagen spannen zijn als ze eerst de aflossingsvrije hypotheek naar nul afbouwen om de overwaarde vervolgens weer terug te lenen. Hij pleit er dan ook voor dat de aflossingsvrije hypotheek onderdeel blijft van de financiële planning.

Hoe kijkt u naar de discussie?

“De aflossingsvrije hypotheek is eigenlijk bedacht om het voordeel van de hypotheekrenteaftrek zo groot mogelijk te maken. Het was een product waarbij mensen heel veel rente betaalden en vervolgens veel aftrek kregen. Die tijd is nu voorbij en achteraf vinden hypotheekaanbieders dat ook wel een riskante aanpak. Ik snap de discussie dus heel goed, maar het is ook geen giftig product gebleken. Het is niet zo dat een hele generatie nu failliet gaat dankzij de aflossingsvrije hypotheek.”

Welke groepen moeten wat u betreft wel oppassen?

“Het is alleen maar gevaarlijk als de hypotheek afloopt als mensen in de zestig zijn en de hypotheek dan hoger is dan de waarde van het huis. Daar zijn natuurlijk niet zoveel gevallen van. Als je in Nederland dertig jaar lang in een huis hebt gewoond, heb je overwaarde. Er is dus niet echt een risico, niet voor de hypotheekaanbieder en niet voor de klant. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen er niet over nadenken en veronderstellen dat het wel goedkomt. Maar ‘het komt wel goed’ is sowieso niet een verstandige gedachte anno 2018 en dat geldt niet alleen voor de aflossingsvrije hypotheek.”

Mensen moeten sowieso meer nadenken over hun financiële toekomst?

“Ja, iedereen moet er rekening mee houden dat er de komende decennia steeds meer overheidsregelingen zullen verdwijnen en dat we steeds meer zelf gaan regelen. De overheid wil graag dat mensen langer thuis wonen. Dat moet dan wel ergens van betaald worden. Ik ken veel mensen die willen bijdragen, maar geld in het eigen huis hebben zitten. Ik denk dat het dan niet handig is om mensen te verbieden om aflossingsvrij te lenen. In heel veel gevallen kan dat juist een mooie oplossing zijn als aanvulling op het inkomen.”

Hoe zou lenen tegen de overwaarde in de praktijk moeten werken?

“Ik zou pleiten voor een type hypotheek waarbij je de termijn vastzet en het te lenen bedrag maximeert tot de helft van de woningwaarde. Vervolgens kan je de hypotheek in delen uitgekeerd krijgen of in één keer aflossingsvrij in het begin. Ik heb geen voorkeur voor het een of het ander, maar ik denk wel dat we dit type product nodig gaan hebben in de toekomst.”

Bron: Kop-Munt