Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft vorig jaar 118.700 keer de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afgegeven. Dat is 12% minder dan in 2015. De stijgende huizenprijzen zijn daarvoor de voornaamste oorzaak.

Aantal nieuwe hypotheken met NHG daalt

In 2016 lag de NHG-kostengrens op € 245.000, net als in 2015. Daarmee kon een koopwoning van maximaal € 231.000 worden gefinancierd. De huizenprijzen bedroegen volgens NVM-cijfers gemiddeld € 248.000 in het vierde kwartaal; de prijzen van bestaande koopwoningen stegen vorig jaar met 5%.

De gemiddelde koopsom is met ingang van dit jaar de basis voor het bepalen van de NHG-kostengrens. Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met de maximaal toegestane LTV-verhouding. “Dit biedt consumenten meer ruimte om hun woonwensen verantwoord te realiseren”, verwacht het waarborgfonds.

Beter beheer

Binnen de grens van € 245.000 werd vorig jaar 74% van alle hypotheken met NHG verstrekt. In 2012 bedroeg dat aandeel 86%; sindsdien daalt het. Het aantal verliesdeclaraties is met 22% afgenomen tot 3.506. Dat komt volgens het waarborgfonds niet alleen door de aantrekkende economie en woningmarkt, maar ook doordat geldgevers meer aandacht besteden aan beheer. “Ook nemen consumenten sneller contact op met hun geldverstrekker als de hypotheek op een gegeven moment lastig betaalbaar wordt of dreigt te worden.”

Het waarborgfonds beschikte eind 2016 over € 966 (889) mln aan garantievermogen. Uit deze pot worden verliesdeclaraties betaald. Het gegarandeerde vermogen (de som van alle NHG-hypotheken, verminderd met de annuïtaire daling van de leningen) bedroeg € 193 (187) mld.

BRON: AMWeb