Aan een sterk gestegen WOZ-waarde van de eigen woning zitten niet alleen maar negatieve kanten. Zij kan er namelijk toe leiden dat een huiseigenaar minder hypotheekrente hoeft te betalen. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) kan een huiseigenaar met een hypotheek van 250.000 euro en een fiscale aftrek van 42 procent zich tot 580 euro netto per jaar besparen.
Het huis moet dan wel zijn gefinancierd met een zogenoemde top-hypotheek. Dat is een hypotheek die hoger is dan 75 procent van de executiewaarde van de woning. Mensen met een dergelijke hypotheek betalen vaak honderden euro’s extra rente in de vorm van een risico-opslag. Omdat de waarde van woningen landelijk sterk is gestegen, kan deze opslag komen te vervallen, liet de vereniging vrijdag weten.

De WOZ-waarde is bepalend voor de berekening van het eigenwoningforfait, het bedrag dat huizenbezitters bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. Ook is het bepalend bij de vaststelling van de OZB. De gemeenten versturen op dit moment de WOZ-beschikkingen naar de woningeigenaren. Daarin is sprake van zeer forse stijgingen. Die zijn een gevolg van de aanzienlijke waardevermeerdering van huizen. Volgens de Vereniging Eigen Huis gaat de WOZ-waarde met gemiddeld 50 procent omhoog.

Eigen Huis adviseert huizenbezitters de WOZ-waarde goed te controleren. “De waarde die vermeld staat, moet kloppen met de vrije markt.” Een te hoog getaxeerd huis levert hogere belastingaanslagen op. Het effect van de forse waardestijging kan in verscheidene gemeenten extra ingrijpend zijn. Iedere gemeente bepaalt immers zelf haar OZB-tarief.

Huiseigenaren kunnen zelf de door de gemeente opgegeven waarde controleren via de website van Eigen Huis. Volgens de vereniging hebben al meer dan 60.000 mensen hun nieuwe WOZ-waarde op deze manier getoetst. Als de woning aantoonbaar hoger is getaxeerd dan vergelijkbare huizen in hetzelfde gebied, kan dit worden gebruikt als argument bij een bezwaarschrift aan de gemeente.

BRON: ANP